Keramik

Självporträtt   1984    Lergods med vaxtempera                         Hankatt 1984   Stengods

Draculas kranium   2004   Stengods                                                 Bokstödsugglor    2010    Stengods